Проект КП-06-Рила/3 „Дигитална хистология на тъканни образци с Мюлерова микроскопия и обработка на експериментални данни с машинно обучение“

Финансиран от ФНИ-МОН

Партньорски организации:
Институт по Електроника, Българска Академия на Науките

Научен колектив
Цанислава Генова, редовен докторант, Институт по Електроника-БАН
Деян Иванов, редовен докторант, Институт по Електроника-БАН
Виктория Мирчева, студент -бакалавър, „Медицинска физика”

Анотация:

Основната цел на проекта е Дигитална хистология на тъканни образци с Мюлерова микроскопия и обработка на експериментални данни с машинно обучение.

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Презентации по проект # КП-06-3 „Дигитална хистология на тъканни образци с Мюлерова микроскопия и обработка на експериментални данни с машинно обучение“:

Публикации по проект # КП-06-3 „Дигитална хистология на тъканни образци с Мюлерова микроскопия и обработка на експериментални данни с машинно обучение“: