Prof. Dr. Dieter WÖhrle

Институт по Органична и Макромолекулярна Химия, Университет гр. Бремен, Германия

The excited state of Phthalocyanines ? A field of a many applications

Прочети
Dr. N. Subhash

Лаборатория по Биофотоника, Център по Науки за Земята, Индия

Early detection of oral cavity cancer by optical spectroscopy

Прочети
Ст.н.с. д-р Наталия Булгакова

Институт по обща физика „А.М. Прохоров“, Руска Академия на Науките, Русия

Fluorescence diagnosis and photodynamic therapy

Прочети